Over Tell Tales


What's in a name

Een goeie zeiler trimt de zeilen en haalt de optimale snelheid uit zijn vaarkoers. Hij (of zij) kan daarvoor tell tales gebruiken. Dit zijn eenvoudige draadjes die aan het zeil bevestigd worden en de perfecte stand van het zeil in de gekozen richting aangeven. Zo is hij (of zij) er zeker van dat het volle zeilvermogen gehaald wordt.


Wat ik doe

Ik schrijf uw teksten en trim ze. Uw lezers lezen ze, want ik schrijf alleen voor hen. Ik verwijder alle ruis en vertel wat u wil dat ze lezen. Uw verhaal leest strak, is duidelijk en overtuigt. Als ze op zoek zijn naar wat u aanbiedt, worden ze geïnspireerd door uw verhalen. Dus ook door uw aanbod.

Dat is wat ik doe. Nadat wij samen eerst de koers uitzetten die u wil varen.